Het Muzische Huis

Het Muzische Huis

Het oude magazijn in de Klokstraat 10 te 2600 Antwerpen kreeg een nieuwe bestemming. Professionele kunstenaars, pedagogen, educatief medewerkers, therapeuten ea. willen zich, vanuit dit eigen huis, in zowel individuele, kleinschalige als grotere gezamenlijke projecten richten naar baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen.

De vzw Koraal & co hebben reeds vele jaren ervaring in dit werk. Zowel in het onderwijs, de jeugdsector, het werken met bijzondere doelgroepen, de zogenaamde kansengroepen en mensen met een handicap.

De basisdoelstelling is ons te richten tot allen die de behoefte voelen zich muzisch te uiten via muziek, dans, drama, beeldend werken, beweging, circus, het multimediale enz.

In ieder van ons schuilt immers een kunstenaar!

Wij willen, met een open visie en levenshouding, mensen kansen en ruimte bieden om zich, binnen hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten, in hun ontwikkeling te ontplooien.

De fundamenten van ons huis zijn:

  • Het verwerven van sociale vaardigheden
  • Vanuit het muzische werkveld worden er mogelijkheden aangereikt om mensen te helpen in hun ontwikkeling, hen te begeleiden naar harmonie, zowel binnen als buiten zich.

  • Werken en leven in een multi-culturele-samenleving
  • Onze activiteiten staan open voor iedereen. We willen actief samenwerken om zo vanuit het doen en ervaren kennis, respect en genegenheid voor elkaar op te bouwen. We zoeken steeds om een drempelverlagende atmosfeer, ook financieel, te creëren zodat iedereen mag en kan deelnemen.

  • Werken met mensen met een beperking
  • Ieder mens heeft in zich de mogelijkheden om zich te uiten, om expressief te zijn. Ieder mens geeft op eigen wijze expressie aan zijn mens-zijn, aan gevoelens en belevingen. Dat daarin verschillen bestaan, is duidelijk. Dat heeft niets te maken met wat wij gehandicapt noemen. Dat je daarbij een handicap kunt hebben, willen we niet verdoezelen, maar het is niet juist de nadruk te leggen op mogelijke beperkingen die iemand heeft. Niet wie ‘anders’ is apart zetten, maar zoeken naar vormen om iedereen erbij te betrekken.

  • Spelen is en blijft belangrijk
  • De rode draad doorheen onze werking is de improvisatie. Dat vereist geen scholing, enkel een zekere vertrouwdheid met het medium. Het vraagt wel om vertrouwen, verscherpte aandacht en itens waarnemen en luisteren.
    Maar, het opent nieuwe horizonten, verschaft vreugde en ontwikkelt het gevoel van ‘samen’ spelen door middel van muzische elementen.