Muziek en klanken (alle leeftijden)

BELEVING
THERAPIE
CONCERT

De kennis van de invloed van muziek op de mens is zo oud als de mensheid. Tegenwoordig hebben heel wat mensen ervaring met de heilzame werking van muziek. Therapeuten, artsen en muzikanten maken steeds meer gebruik van muziek en klanken als middel om mensen te begeleiden. Binnen het kader van gezondheid en ziekte, ook om te harmoniseren.

Het uitgangspunt van een mogelijke keuze voor nieuwe belevingen, therapie ea. is het in aanraking komen met éénzijdigheden van ons mens-zijn.
Deze kunnen verholpen worden door het samengaan van menskundige en muzikale inzichten.

In de muziek als therapeutisch en harmoniserend middel gaat het erom met een grote openheid en zonder vooroordelen te kijken naar de mens in zijn totaliteit. Ook wat er mogelijk achter een probleem schuilt? Dit vanuit het nu, gericht op de toekomst, met aandacht voor de biografie (de rode draad) .

‘Iedere ziekte is een muzikaal probleem,
iedere genezing een muzikale oplossing’

(NOVALIS)

In de muziek schuilen bijzondere krachten. Het doelgericht en planmatig gebruik maken van die krachten levert een heel bijzondere bijdrage in de begeleiding, genezing, opvoeding en ontwikkeling van mensen.

doelgroep: baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen
individueel en in groep
ook klankenconcerten en muziekworkshops op maat
muziekdagen en weekends
begeleiding: Henk Mesuere muzikant en muziektherapeut sinds 1986