Zeil Mee

ALOHA ZEIL-MEE-VAARPROJECT

voor mensen met en zonder handicap

Zeil Mee

Koraal vzw wil, mensen met en zonder handicap, in de gelegenheid stellen om unieke ervaringen op te doen aan boord van authentieke zeegaande zeilschepen en ook via de zogenaamde kleinzeilerij op een actieve manier aan watersport te doen.

Wat is er mooier dan met een gemengde groep jongeren mee te zeilen op een zeilschip, zonder dat het handenvol geld kost? Of, met een speciaal aangepaste boot voor mensen met een beperking, te genieten van de zeilsport op een zeilplas, midden in de natuur ?

Met D’n Bruinen, een mosselhengst en authentieke houten platbodem, gebouwd in 1902, varen we in dagtochten door het prachtige Nederlandse Zeeland: de Steenberse Vliet, het Volkerak, de Oosterschelde, het Grevelingenmeer, … puur natuur!

Aan boord van een zeilschip leren we de zee en haar omgeving zien, horen, ruiken, voelen en smaken … We leren ons oriënteren in de natuur en hoe we die bewust kunnen waarnemen. We oefenen in het omgaan met wisselende rol- en taakverdelingen aan boord van het schip en ontwikkelen nieuwe competenties. We ontdekken ook onze persoonlijke kracht- en groeimogelijkheden.

Tijdens de zeiltochten worden we innig omringd door de vier natuurelementen. Water overal, het schip wordt er door gedragen. De aarde, diep onder ons en bij het aanmeren stappen we met onze voeten terug op vaste grond. De lucht, uitstijgend boven de eindeloze horizonten en gevuld met schilderachtige kleuren oa. van de op- en ondergaande zon. Elke dag een uniek gebeuren om stil van te worden! De zon, die zorgt voor de vuurkracht en ons verwarmt.

MUZISCH-KUNSTZINNIG-ZEEZEILEN

Het leven aan boord vereist teamgeest, niet af en toe, maar 24u. per dag. Iedereen helpt de ander en is er voor de ander, onzelfzuchtig, vanzelfsprekend. Je bent elkaar trouw als één man of vrouw! Zonder dat je ervaring hoeft te hebben ben je lid van de bemanning en deel van het dagelijks leven op een prachtig traditioneel zeilschip. Geen passagier in een ligstoel, nee.
Dit geeft de reis een grote en bijzondere meerwaarde! Onder de begeleiding van ervaren zeelui sta je zelf aan het roer of op de uitkijk. Je helpt mee in de kombuis, dat is de scheepskeuken, waar de scheepskok de scepter zwaait. Wie geen hoogtevrees heeft mag in het want klimmen voor het zetten en het reven van de zeilen, wel hoog maar veilig in de masten van het schip.

We besteden onderweg ook ruime aandacht aan het muzisch-kunstzinnige. We musiceren en zingen de mooiste (shanti) zeemansliederen. We willen op een leuke, ongedwongen manier onze muzische talenten, ieder op zijn of haar niveau, naar boven halen. Alles mag, niks moet!

De zee, haar omgeving en het samen leven en werken aan boord, vormen onze inspiraties. De groepsbegeleiders zijn ervaren zeilers, kunstenaars en sociaal-therapeuten die jou op deze zeereis graag bijstaan waar het nodig en nuttig is. De groep leeft en werkt op het ritme van de zee. De leeftijd van de opvarenden is onbegrensd. Al wie zich jong en fit genoeg voelt voor een avontuurlijke vaartocht is van harte welkom!

FINANCIELE SOLIDARITEIT.

Koraal vzw streeft, als non-profit-organisatie, vanaf haar ontstaan, naar het toepassen van een solidariteitsprincipe in het vastleggen van de bijdragen voor de deelnemers aan haar projecten. Ook de bijdragen van de anders- & valide jongeren, die deelnemen aan het ALOHA zeilproject, leggen we vast vanuit dit basisprincipe.

Onze doelstelling is om elke geschikte kandidaat aan onze activiteiten te laten deelnemen en de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. Zowel in het uitbetalen van honoraria, de uitgaven voor onkosten, de vrijwilligersbijdragen, als andere kosten, zoeken we steeds opnieuw naar een eerlijke en juiste verhouding.

Voor wie het financiële een te hoge drempel is, trachten we door subsidies, sponsoring en giften, de deelnameprijs te verlagen volgens ieders individuele mogelijkheden. Wie kan betaald de volle prijs, wie dit niet kan vragen we naar eigen mogelijkheden en draagkracht om zelf een bedrag voor te stellen.

Wie beroep wil doen op het solidariteitsfonds, om te genieten van een reductie op de deelnemers bijdrage, doet dit schriftelijk.