Begeleiding

Henk Mesuere – muzikant – zeiler – wereldreiziger

Is vader van vier volwassen kinderen.
Hij is bezieler en projectcoördinator van ALOHA en zeilt vanaf z’n kindertijd.
Hij heeft de vaarbevoegdheid van officier belast met de brugwacht en kapitein van zeeschepen tot 500 GRT.

Hij studeerde pedagogie aan de Hogeschool Nieuwland in Brussel. Behaalde de ‘Belgium Pro Arte’ prijs voor percussie na studies aan het Stedelijk Muziekconservatorium van Brugge en studeerde muziektherapie aan de Vrije Academie ‘De Wervel’ te Zeist – Nl.

Hij heeft reeds vele jaren ervaring als muziekagoog en als muziektherapeut. Hij werkte als muziekleraar in het gewoon en buitengewoon kleuter, lager- en secundair onderwijs en in akademies voor muziek en woord.

Als zelfstandig muziektherapeut werkte hij in een eigen praktijk in nauwe samenwerking met huisartsen, psychiaters, spraaktherapeuten, kunstzinnig therapeuten e.a.

Hij is actief als beroepsmuzikant in binnen-en buitenlandse projecten.
Is sinds 1996 algemeen en artistiek directeur van Het Muzische Huis.